Foto av Christina Brogårdh

Christina Brogårdh

Professor, fysioterapeut, Docent i rehabiliteringsmedicin

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i fysioterapi och docent i experimentell rehabiliteringsmedicin samt konsulterande sjukgymnast vid VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus. Mellan 2018-2020 var jag även prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Nu är jag chef för forskargruppen rehabilitering och hållbar hälsa.

Jag tog min sjukgymnastexamen 1990 och disputerade vid Umeå universitet 2006. Mitt avhandlingsarbete handlade om att utvärdera effekter av intensivträning av arm och hand (Constraint Induced Movement Therapy) efter stroke.

Min nuvarande forskning, som jag bedriver tillsammans med flera postdocs, handlar om rehabilitering vid neurologiska skador och sjukdomar. Jag leder också projekt där vi utvärderar och vidareutvecklar olika mätinstrument och skattningsskalor, studerar effekter av olika träningsmetoder samt faktorer som påverkar fall och rädsla för att falla.

Jag är huvudhandledare till doktorand Charlotta Jönsson som studerar mätmetoder vid benlymfödem och effekt av träning. Jag är även biträdande handledare till flera doktorander.

Dessutom undervisar jag på fysioterapeutprogrammet och mastersprogrammet, samt på forskarutbildningsnivå.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurologi
  • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

  • Hälsovetenskaper
  • Fysioterapi
  • Rehabiliteringsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Brogårdh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren