Inget foto av Christina Erneling

Christina Erneling

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Erneling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Arts and Humanities