Inget foto av Christina Jensen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Jensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap