Foto av Christina Keller

Christina Keller

Professor, kallad

Personlig profil

Undervisning

Jag är kursansvarig för delkursen Informationssystem som ämne, som ges på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet samt för den fristående nätbaserade kursen Introduktion till e-hälsa. Jag medverkar också som lärare och handledare på kurser i forskningsmetodik och i uppsatskurser på kandidat- och magisternivå.

Jag handleder fyra doktorander vid Ekonomihögskolan i Lund, Institutionen för informatik.

Forskning

Min forskning rör främst tre olika områden inom informationssystemsämnet: nätbaserat lärande, designforskning och designteorier, samt informationssystem inom hälso- och sjukvård.

Den som vill ta del av mina publikationer från 2001 till 2018 kan göra det genom att klicka på den här länken: Min forskning 2001 till 2018.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Keller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren