Foto av Christina Moëll

Christina Moëll

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Christina Moëll är professor emerita i finansrätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon har varit verksam vid fakulteten sedan 1987 och var närmast dessförinnan anställd vid Kammarrätten i Göteborg. Hennes forskning har följt två huvudspår: skatter och internationell handel samt förvaltnings- och processrättsliga frågor i skatterätten. Inom båda dessa områden har EU-rätten och WTO-rätten fått ett betydande utrymme.

Moëll disputerade 1997 på en avhandling med titeln ”Harmoniserade tulltaxor. Införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering”. Till grund för studien ligger 1983 års internationella konvention om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS-konventionen). Efter disputationen har hon skrivit ytterligare två monografier. Boken ”Proportionalitetsprincipen i skatterätten” är en studie över hur proportionalitetsprincipen, via bl.a. Europakonventionen och EU-rätten, på olika sätt kommer till uttryck i skatterätten.  Den tredje monografin är en studie i ämnet“Rules of Origin in the Common Commercial and Development Policies of the European Union”.Undersökningen berör, liksom avhandlingen, den del av finansrätten som har nära anknytning till handelspolitiken och som gäller skatter och avgifter på utrikeshandeln. Tillsammans med Pierre Duras har hon publicerat en introduktionsbok i Tullrätt. Utöver de fyra nämnda böckerna har hon skrivit ett antal artiklar, rapporter och recensioner.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Moëll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler