Foto av Christina Moëll

Christina Moëll

Professor emerita

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Moëll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance