Foto av Christine Davidsson Sandal

Christine Davidsson Sandal

Doktorand

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medievetenskap
  • Historia

Fria nyckelord

  • Mediehistoria

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren