Foto av Christine Etzerodt Laustsen

Christine Etzerodt Laustsen

knuten till universitetet, Doktorand

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  I mitt avhandlingsarbete har jag fokus på professioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området åldrande och hälsa. Jag ingår i ett större forskningsprogram kallad UserAge, som är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprogram. Det övergripande syftet är att få en ökat kunskapen kring involvering av personer utanför akademin i forskning kring åldrande och hälsa från olika perspektiv med målet att utveckla teorier och metoder för forskning och kunskapsöverföring om och med personer utanför akademin.

   

  Involvering av kunskaps användare i forskningsprocessen kan säkerställa at kunskap som skapas tillsammans är relevant för användarna, applicerbar i praktiken och hållbar i hälso-sjukvården. Kundkapsanvändare kan vara alla som har ett intresse i, nytta av eller använder sig av kunskapen från forskningen, såsom äldre personer, anhöriga, professioner, beslutsfattare och andre intressenter. Med involvering menas att man aktivt deltar i en eller fler av forskningsprocessens olika steg, vilket kan vara på olika nivåer, dock mer än endast svara på frågor eller ta ett test.    

  Då den äldre delen av befolkningen i Sverige och i värden förväntas öka i löpet av de nästa årtionde medför detta ett ökat krav till hälso-sjukvården. Därutöver upplever många professioner och beslutsfattare att det är svårt implementera fynd från forskning i praktiken, i deras vardagliga jobb, i hälsosjukvården. Ett sätt att bygga bro över det gap som finns mellan forskning och praktiken är ett ökat fokus på involvering av professioner i forskningen. Det är därför ett behov för att undersöka professioners involvering i forskning, deras erfarenheter av att samarbete med forskare och involveringens effekt på implementeringen av forskning i praktiken inom området åldrande och hälsa.

  Yrkesarbete

  I educated as an occupational therapist at Metropolitan University College, Denmark 2010, and took my master degree in medical sciences in 2016 at the medical faculty, Lund University.

  I have worked as an occupational therapist in Swedish municipalities since 2011. 

  After completion of my master degree I got a temporary position as a project administrator in a research project at the department of Health Sciences, Lund University.

  During the year 2017, I worked as a project leader in a municipality in a project focusing maintaining independence and participation in everyday activiites among older people. 

   

  My experiences gained working in municipalities with implementation of evidence into practice and with organizational structures and my master studies sparked my interest for scientific evidence.

  From the 1st of September 2017 I am a PhD student employed at the Research Platform for Collaboration for Health at Kristianstad University and affiliated to the research groups for active and healhty ageing. 

  Since 2019 I am also affiliated to SWEAH a national graduate school on ageing and health

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

  Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Christine Etzerodt Laustsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren