Foto av Christine Mannewald

Christine Mannewald

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My research is mainly focused on ablation of atrial fibrillation, safety around the procedure, efficacy and long-term effects. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christine Mannewald är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren