Foto av Christofer Rydenfält

Christofer Rydenfält

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am an Assistant Professor (biträdande universitetslektor) at the department of design sciences. My research is conducted within the field of ergonomics/human factors. I have a special interest in the organizational aspects of the field. A major theme in my research is teamwork, i.e. how teams actually work together and how organizational factors affect teamwork. Besides this organizational research track I am also interested in physical aspects of the work environment, specifically those aspects that could interact with and affect work or its organization (including teamwork), this includes the design of the work facilities and technology, visual ergonomics and auditory ergonomics. I am pragmatic when it comes to research methodology in the sense that I believe that the method used should be the one best suitable for the problem. In my own research I use both different qualitative methodologies and quantitative methods.

As an Assistant Professor I am an active teacher in courses concerned with interaction design, organizational design, leadership, patient safety, ehealth and risk management.

Forskning

Jag är biträdande universitetslektor på institutionen för designvetenskaper. Min forskning handlar om det som brukar kallas för ergonomi eller human factors, dvs. hur människor samspelar i system där tekniken inte sällan har en framträdande roll. Jag fokuserar särskilt på teamarbete och då framför allt på hur team faktiskt arbetar tillsammans och hur olika organisatoriska faktorer påverkar teamarbetet. Utöver organisatoriska aspekter är jag också intresserad av fysiska aspekter. Det kan handla om hur den fysiska utformningen av en verksamhets lokaler påverkar organisationens förmåga att lösa en viss uppgift eller de anställdas arbetsmiljö, det kan handla om visuell ergonomi eller om audiell ergonomi. När det kommer till vetenskaplig metod är jag pragmatiker. Min uppfattning är att den metod som används bör anpassas efter forskningsfrågorna och inte tvärtom. Jag använder själv både olika kvalitativa metoder så väl som kvantitativa metoder i min forskning.   

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialpsykologi
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Interaktionsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christofer Rydenfält är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren