Personlig profil

Forskning

My research is on helping software developers work with software by exploring high-level techniques that address concrete technical challenges.  My current focus is on program analysis, especially but not exclusively static analysis, and its applications to bug detection, security, performance (e.g., automatic datastructure selection), and safety and reliability of autonomous systems, in collaboration with the Robotics group.  My other research interests include domain-specific languages, programming language design and implementation, refactoring, and performance analysis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christoph Reichenbach är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren