Foto av Christopher Douse

Christopher Douse

Forskare

Personlig profil

Forskning

My group applies biochemical and functional genomic methods to explore mechanisms underpinning chromatin regulation in stem cell models of the human brain. I am particularly interested in the epigenetic control of repetitive elements, so-called 'genomic dark matter'. 

The big mechanistic questions my lab is currently tackling are:

1. How are repetitive genetic elements regulated by epigenetic mechanisms and chromatin structure?

2. How does this regulatory framework influence human brain evolution, development and degeneration?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk genetik

Fria nyckelord

  • Epigenetik
  • Kromatin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christopher Douse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren