Foto av Christopher Swader

Christopher Swader

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 • Individualisering
 • Modernisering
 • Sociologisk Teori
 • Ekonomisk Sociologi
 • Forskningsdesign
 • Mixed och Multiple Metoder
 • Vetenskapsfilosofi
 • Anomie
 • Ensamhet
 • Computational Social Sciences

Överlag fokuserar mitt arbete på sambandet mellan intimitet och normativ ordning, och jag har publicerat mig om teman som ligger nära familjesociologi, anomi, sex som handelsvara, postsocialism och livsförlopp. Min nuvarande huvudsakliga forskningsinsats är en multimetodundersökning av ensamhet i moderna samhällen. Jag är medlem i Lärarakademin vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. För närvarande är jag programansvarig för mastersprogrammet Social Scientific Data Analysis.

Lokala forskningsmiljöer: Familj, migration och välfärd

Medieförfrågningar: moderna värderingar, individualism, ensamhet, social förändring

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christopher Swader är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren