Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Algoritmer och datastrukturer, geometriska algoritmer, approximationsalgoritmer, komplexitetsteori

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)

Nyckelord

  • Algortihm design
  • Computational Geometry
  • Data Structures

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christos Levcopoulos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren