Foto av Chunli Zhao

Chunli Zhao

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

I studied Landscape Architecture and Urban planning during my Bachelor's and Master's study. After a couple of years working as an urban designer and planner in China, inspired by Danish urban planner, Jan Gehl, I became interested in creating cities for people. I further pursued this direction via a Ph.D. program at the University of Copenhagen. My PhD study focused on cyclists' travel behavior in relation to urban form, attitude, socio-economic aspects, as well as planning cultures.  The result supported the policy-making for revitalizing bicycle transport in cities such as Beijing from a comprehensive perspective. The study consolidated my knowledge crosses the fields of transport study, urban planning, and social science.  

At Lund University and K2 - Swedish national center for research and education on public transport, my main research continues focusing on understanding users'  behavior and expectation towards future mobility, specifically, looking into how the users' needs should be taken into consideration in the process of developing the conventional and innovative mobility services as alternatives to cars, including walking, cycling, and multimodality as well as sharing mobility services (sharing escooters, bikes). By understanding users' preferences, attitudes, and expectations toward future mobility, the result is expected to support the development of strategies for the mobility service providers and public transport authorities to shape their role in the future mobility landscape. 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Chunli Zhao är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren