Foto av Claes-Göran Wahlström

Claes-Göran Wahlström

Professor

Personlig profil

Forskning

High-intensity laser-matter interactions

Laser-plasma acceleration of electrons and protons

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Claes-Göran Wahlström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren