Claire Lyons

Ph.D., Postdoc, Näringslivskoordinator

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My current research is to investigate the role of melatonin in islet function and how this can impact Type 2 Diabetes, as well as using induced pluripotent stem cells to assess beta cell function.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Fysiologi
  • Cellbiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

  • LUDC
  • DPLU

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Claire Lyons är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren