Personlig profil

Forskning

Mina doktorandstudier fokuserar ekologisk omställning och historiska systemförändringar. Jag är särskilt intresserad av hur gruvnedläggningar, utifrån en fallstudieanalys, kan förmedla behov hos en lokalbefolkningen under industriella förändringar och därigenom skapa rättvis omställning. Min masterforskning, som undersökte effekterna av avindustrialisering i ett amerikanskt kolutvinningsområde, fick Nathaniel Lichfield Award från Regional Studies Association och Conference Presentation Award från EPOG Consortium.

Samverkan

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Clara Dallaire-Fortier är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren