Foto av Clara Nystrand

Clara Nystrand

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag forskar inom ämnet homiletik inom praktisk teologi.

Mitt primära forskningsintresse är nutida predikan, med fokus på själva innehållet i predikan. Jag är intresserad av vilka frågeställningar och teman som lyfts i predikan och vilken teologi som lyfts fram i relation till dessa. Vad sägs i predikningar och vad sägs inte?

Jag har också skrivit om profetisk predikan och hur man kan se på uppgiften att vara profetisk i ett folkkyrkligt sammanhang. 

Under 2020 har jag i ett sidoprojekt undersökt predikningar som hölls under spanska sjukan och jämfört med predikningar från corona-pandemin och skrivit en artikel om detta. 

Fria nyckelord

  • Predikan
  • Praktisk teologi
  • Homiletik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Clara Nystrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren