Foto av Constance Choquel

Constance Choquel

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Constance Choquel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi