Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I samband med den pågående klimatkrisen och försök att forma ett hållbart samhälle, så fokuserar min forskning på den roll små gräsrotsorganisationer kan spela för att möta samhällsutmaningar. I hållbarhetens ljus porträtteras gräsrotsalternativ ofta som förespråkare för en radikal transformation bort från det rådande konsumtionssamhället med dess belastningstunga livsstil, eller till och med bort från kapitalismen. I mitt doktorandprojekt studerar jag gräsrots-gemenskapande [’commoning’] initiativ i de nordiska välfärdsstaternas sammanhang, och deras roll i en möjlig omställning. Här fokuserar jag på öppna verkstäder / makerspaces som småskaliga självorganiserade initiativ. Hur navigerar dessa aktörer utmaningar och möjligheter inom den nordiska välfärdsstaten, och vad kan vi lära oss av dem och deras roll i samhället?

Nyckelord

 • Hållbarhet
 • ideella föreningar
 • omställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Corinna Burkhart är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Urban Creativity Seminar

  Aida Wilde (inbjuden talare), Erik Hannerz (organisatör), Peter Bengtsen (organisatör), David Pinder (deltagare), Matilda Arvidsson (deltagare), Emma Nilsson (deltagare), Georgios Stampoulidis (deltagare), Anders Lund Hansen (deltagare), Austin Daniel LaGrone (deltagare), Karolina Curova (deltagare), Christina Tente (deltagare), Laine Medniece (deltagare) & Corinna Burkhart (deltagare)

  2019 jan. 17

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs