Personlig profil

Forskning

I study what influences performance of Java collections, and design tools to help developers pick them.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Noric Couderc är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler