Foto av Cristian Bellodi

Cristian Bellodi

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Our research aims at unraveling new post-transcriptional regulatory mechanisms important for the expression of the stem cell genome in physiological and pathological settings. Using the hematopoietic system as a model to study stem cell function, we combine novel genetic approaches with state-of-the-art genome-wide sequencing and proteomic techniques to study central RNA-based regulatory circuitry in hematopoietic stem and cancer cells.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cristian Bellodi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren