Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har varit  inriktad på flera områden. Efter min avhandling på "Machinery investment and growth in Chile during the period 1830 to 1938" har jag breddat min forskning till att omfatta nationalräkenskaper för länder i Latinamerika, och hållbarhetsfrågor. Nyligen har jag i samarbete med Eoin McLaughin och Les Oxley påbörjat projektet "Genuine savings for 40 countries", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cristian Ducoing är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren