Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga expertområde är samspelet mellan innovation, hållbar utveckling och naturvård, särskilt i utvecklingsländer. Jag har i synnehet intresserat mig för omvandlingsprocessen från ohållbara till hållbara system i miljöer där system är globalt uppkopplade. Mina vägledande frågor syftar till att undersöka vad som möjliggör riktningen och den geografiska skalan omvandling, och hur hållbarhetsomvandling kan påskyndas. Det senare är av största vikt om vi tänker hur brådskande de utmaningar är som vår planet står inför. För närvarande fokuserar jag innovativa metoder som kombinerar olika nya sätt att skaffa inkomst, med utgångspunkt i social rättvisa och naturskydd i globalt sett kritiska regioner och sektorer. Kritiska regioner är regioner runt om i världen vars snabba omvandling är särskilt avgörande. Detta beroratt de är uttalat sårbara för globala ohållbara mänskliga handlingar (små ö- och utvecklingsnationer, regioner runt skyddade områden, och kustekosystem för att nämna några) eller på att de har stor inverkan omvandlingen av globala system (till exempel tropiska regioner) eller särskilda delsystem (såsom turism). Genom åren har jag haft möjlighet att forska i bland annat Kina, Indien, Sydafrika, Thailand, Costa Rica och Brasilien.  

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Yrkesarbete

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cristina Chaminade är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren