Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cristina Chaminade är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap