Foto av Cristine Sarrimo

Cristine Sarrimo

Universitetslektor, docent

Personlig profil

Forskning

Nutidslitteratur, gärna romaner och självbiografier, men även litteratur från slutet av 1800-talet, är mina specialområden. Jag har varit kritiker och kultursidesredaktör. Det har format mitt intresse för litteraturens och författares medialisering. I min forskning har jag bland annat skrivit om självframställningar i olika medier, orientalism och maskulinitet i 1800-talslitteratur och det spökskrivna jaget i Lagercrantz bok om Ibrahimovic.

I ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om akademiker och kulturproducenter i Sverige med migrantbakgrund studerar jag kulturjournalisters, kritikers och författares professionella utveckling. Även svensk nutida migrationslitteratur studeras. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond 2021-2024.   

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cristine Sarrimo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren