Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The main focus of my PhD studies is to understand the microbial temperature dependences in soil, if and how they will feedback to climate change. 

I use environmental gradients, field warming experiments (winter warming, summer warming, and heatwave simulation) in the Subarctic and temperate systems, and laboratory incubations to assess microbial responses to altered temperatures. 

To determine how the temperature responses of the microbial community change, I assess the temperature dependence of bacterial growth, fungal growth, and microbial respiration. By measuring both carbon (C) uptake for biomass formation (growth) and C release (respiration), we are also able to determine the carbon use efficiency (CUE). With that, we can better understand if soils become sinks or sources of C under changing climate.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dániel Tájmel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren