Inget foto av Dadi Vilhjalmsson

Dadi Vilhjalmsson

Knuten till universitetet, Biträdande Överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dadi Vilhjalmsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap