Foto av Dag Ahrén

Dag Ahrén

Universitetslektor, Bioinformatiker

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Analyserar arvsmassan

Jag vill förstå genetiken och de mekanismer i arvsmassan som är knutna till olika interaktioner mellan svampar och värdorganismer, såväl symbiotiska som parasitiska förhållanden.

Jag studerar genomet, den samlade arvsmassan, och transkriptomet, det vill säga RNA-molekyler som innehåller genetiskt material på samma sätt som de besläktade DNA-molekylerna. Exempelvis är genomet hos vissa virus uppbyggt av RNA och inte DNA. Med hjälp av bioinformatik analyserar jag stora mängder data. Jag har studerat infektionsbiologi och parasiters evolution bland svampar som lever på nematoder.

Återvände till Lund

Jag doktorerade 2002 inom mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet med Anders Tunlid som handledare. En kort tid arbetade jag vid bioinformatikföretaget Biobridge Computing AB. Senare gjorde jag min postdoc vid European Bioinformatics Institute, EBI. Därefter återvände jag till Lund och mikrobiologisk ekologi där jag forskar på genomets evolution hos nematodfångande svampbildningar och ektomykorrhizas symbios.

Jag arbetar även tillsammans med Katarina Hedlund, Sandeep Kushwaha, Tejashwari Meerupati och Lokeshwaran Manoharan i ett metagenomiskt projekt där vi undersöker diversiteten i marken.

Jag är med i nätverket Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences, NBIS, och jag är akiv i workshop on Genomics. Jag sitter i styrgruppen för Genecos forskarskola som länkar samman genomisk forskning med evolution och ekologi.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Bioinformatik och systembiologi

Fria nyckelord

 • National Bioinformatics Infrastructure Sweden
 • NBIS
 • Bioinformatiker
 • Genomik
 • Evolution
 • NGS
 • Metagenomics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dag Ahrén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren