Inget foto av Dag Rydorff

Dag Rydorff

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Jag forskar inom finansiell ekonomi, speciellt med prissättning av finansiella tillgångar. Jag är framför allt intresserad av den svenska aktiemarknaden.

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom finansiell ekonomi, men också inom mikroekonomi, makroekonomi och internationell ekonomi. Kurser som jag undervisar regelbundet på inkluderar Finansiell ekonomi (för ekonomer), Finansiell ekonomi (för teknologer) och Optionsteori. Jag handleder också uppsatser på alla nivåer; kandidat, magister och examensarbeten (för både ekonomer och teknologer). Mina studenter har nominerat mig till pedagogiska priser ett flertal gånger.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dag Rydorff är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler