Foto av Dalia Abdelhady

Dalia Abdelhady

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en kvalitativ sociolog och mina huvudsakliga intresseområden är migration, genus, social teori, globalisering och kulturell analys. I mitt första forskningsprojekt undersökte jag den libanesiska diasporan i New York, Montreal och Paris där jag studerade diasporans identifiering, gemensamma band och kulturella uttryck. Jag har också studerat barn till invandrare (andra generationen) i ett jämförande perspektiv då jag studerar mexikaner i USA, nordafrikaner i Frankrike och turkar i Sverige, Danmark och Tyskland. På senare tid fokuserar min forskning på syriska flyktingars erfarenheter av fördrivning och integration och mediernas representation av flyktingkrisen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

  • Immigration
  • Sociology of Education

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dalia Abdelhady är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren