Inget foto av Damien Motte

Damien Motte

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Damien Motte är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Konst och humaniora