Foto av Dan-Dan Zhang

Dan-Dan Zhang

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dan-Dan Zhang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap