Inget foto av Dan Egonsson

Dan Egonsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Den minsta gemensamma nämnaren för de flesta av mina projekt har varit att undersöka vilken roll preferenser spelar inom moralfilosofin.I avhandlingen(1990) argumenterar jag för att preferenserna avgör om man kan behandlas moraliskt rätt respektive fel. Bara den som har önskningar kan ha det bra eller dåligt (trodde jag då). Som forskarassistent funderade jag kring frågan om människovärde. Jag försökte visa att enda hållbara grund för ett sådant värde är att människan har ett speciellt värde i människors ögon. Grunden för ett människovärde ligger med andra ord i våra egna attityder. Mitt senaste projekt är en analys av en klassisk tanke inom moralfilosofin, nämligen att det är problematiskt att basera livskvalitet på preferenser som en person har på grund av att hon är felinformerad eller irrationell. Många tänker sig att det är något suspekt med önskningar som vi vet att vi inte skulle ha om vi visste bättre.

Utöver etiska grundfrågor har jag i olika sidoprojekt försökt ägna mig åt det mera tillämpade och samhällskritiska.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dan Egonsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren