Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Naturliga klimatförändringar
  • Sjösediment
  • Paleoekologi
  • Kvartärgeologi
  • Ekosystemresponser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dan Hammarlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren