Inget foto av Dan Hessman

Dan Hessman

Universitetslektor

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Teknik och teknologier
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dan Hessman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler