Inget foto av Daniel Agardh

Daniel Agardh

Professor, adjungerad

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Agardh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Världsdiabetesdagen i Skåne 2019

    Sara Liedholm (organisatör), Ulrika Blom-Nilsson (organisatör), Teddy Landén (medverkande), Gunilla Willsteen (inbjuden talare), Marju Orho-Melander (inbjuden talare), Karl Bacos (inbjuden talare), Emma Ahlqvist (inbjuden talare), Daniel Agardh (inbjuden talare), Yrsa Franzén-Görnerup (inbjuden talare), Marianne Lundberg (inbjuden talare), Jessica Hedin (inbjuden talare), Maria Fälemark (inbjuden talare), Tina Rönn (inbjuden talare), Jeanette Åkerström Kördel (medverkande), Linda Ahlkvist (medverkande), Maria Sterner (medverkande), Ida Jönsson (medverkande), Lina Fransson (medverkande) & Zeliha Mestan (medverkande)

    2019 nov. 9

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangOrganiserat av föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten