Inget foto av Daniel Ansari

Daniel Ansari

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Our research group conducts clinical and molecular studies related to pancreatic cancer. We have a particular interest in early detection strategies using proteomics technology. The group also works towards developing novel treatment strategies and markers of therapeutic response.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Bukspottkörtelcancer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Ansari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren