Foto av Daniel Benoit

Daniel Benoit

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag är knuten till den idrottsvetenskapliga forskningsgruppen och chef för den nya, tekniskt innovativa rörelsen och Reality Lab (MoRe-lab). Denna infrastruktur är speciellt utformad för att stödja translationell, personcentrerad forskning över hela livslängden. Målet med min forskning är att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på grund av skada eller sjukdom som begränsar funktionen under dagliga aktiviteter och idrott. Detta uppnår jag genom att studera biomekanik och neuromuskulär kontroll av rörelse i vardagen. Mitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt kombinerar kinesiologi, rehabiliteringsvetenskap, teknik och ortopedi och denna forskning har ökat vår kunskap om hur man mäter rörelse, hur musklerna i vår kropp samverkar för att stabilisera våra leder och hur samspelet mellan våra muskler påverkas av skador, sjukdomar och ålder.

Detta arbete har citerats i både vetenskapliga artiklar och kliniska läroböcker och når en bred publik inom områden som sträcker sig från robotik till förebyggande av muskuloskeletala skador och rehabiliteringsmedicin.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Benoit är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren