Daniel Bexell

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Nya behandlingsvägar mot barncancer
Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom kan sprida sig (metastasera) till bland annat benmärg, ben, lever och lungor. Metastaserande neuroblastom är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning. Vi har nyligen utvecklat nya modeller av neuroblastom som efterliknar kliniskt viktiga kännetecken av sjukdomen inklusive spridningsmönster.  Modellerna har därför förutsättning att bättre än tidigare förutsäga vilka läkemedel som kommer att vara effektiva hos cancerpatienten. Projektets mål är att förstå mekanismer för metastasering och att finna nya läkemedel som kan blockera tumörens tillväxt och metastasering. Vi kommer att testa flera olika kemiska substanser som angriper viktiga signaleringsvägar i neuroblastom. Projektet kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med aggressiva neuroblastom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Pediatric cancer
  • Neuroblastoma
  • treatment resistance
  • Metastasis
  • cancer modelling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Bexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren