Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskargrupp studerar hur immunsystemet påverkar hjärtkärlsjukdom och utforskar immunomodulerande behandlingar.

Nyckelord

  • Atherosclerosis
  • Immunology
  • LUDC
  • Lund University Diabetes Center

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Engelbertsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren