Foto av Daniel Hellström

Daniel Hellström

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Under Dr. Hellströms paraply finns ett brett spektra av spännande forskning. Hans forskning kan beskrivas i tre sammanlänkade strömmar: där den första relaterar till detaljhandel/omnikanal/fulfilment och leveransservice, den andra till förpackningsdesign och innovation för hållbar utveckling, och den tredje till returlogistik/returhantering/cirkulär ekonomi. All hans forskningsarbete bedrivits i nära samarbete med företag och myndigheter i ett internationellt sammanhang.

Dr. Hellström är docent och avdelningsföreståndare vid avdelningen Förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet. Dessutom är han forskningsledare för ReLog på Campus Helsingborg och aktiv i ledningen för Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet, ett tvärvetenskapligt spetskompetenscentra.

Undervisning

Dr. Hellström har antagits till LTHs Pedagogiska Akademi och tilldelats utmärkelsen Excellent Teaching Practitioner (ETP). Han handleder flera doktorander vid Lunds universitet. I ledningsteamet för LTH Career Academy (2020-2023) ägnade han sig åt att stödja nyutnämnda biträdande universitetslektorer med fokus på pedagogik, nätverk, personlig utveckling och ledarskap. Tidigare var han programledare vid Lunds universitet för Erasmus Mundus och Erasmus + Joint European Master Program: Food Innovation and Product Design (FIPDes). Han var studierektor vid avdelningen Förpackningslogistik mellan 2009-2019.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Ekonomi och näringsliv

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Hellström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren