Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Utveckling och utvärdering av metoder för segmnetering av object i nuklearmedicinska bilder.

Uppskatta och mäta absorberade (strålnings)doser och responer i tumörer i radionuklidterapier.

Utvärdering och karakterisiering av en handhållen portabel gammakamera.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan fysik

Fria nyckelord

  • Medicinsk strålningsfysik
  • Sjukhusfysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Roth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren