Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad mot förståelse av växelverkan mellan elektromagnetiska fält och strukturer och material. Detta innefattar antenner och mikrovågstillämpningar, såväl som rena materialegenskaper. Forskningskärnan är teoretisk, där jag använder avancerade matematiska och numeriska metoder för att undersöka grundläggande aspekter av elektromagnetisk växelverkan. Mycket av forskningen är dock när knuten till tillämpningar och industrisamarbeten, särskilt inom flyg- och rymdteknik. Mina huvudsakliga forskningsområden är elektromagnetiska materialegenskaper, homogenisering, periodiska strukturer, radarmålyta, frekvens- och polarisationsselektiva strukturer, vågutbredning i komplexa och ickelinjära material, samt inversa spridningsproblem.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Sjöberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren