Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad mot förståelse av växelverkan mellan elektromagnetiska fält och strukturer och material. Detta innefattar antenner och mikrovågstillämpningar, såväl som rena materialegenskaper. Forskningskärnan är teoretisk, där jag använder avancerade matematiska och numeriska metoder för att undersöka grundläggande aspekter av elektromagnetisk växelverkan. Mycket av forskningen är dock när knuten till tillämpningar och industrisamarbeten, särskilt inom flyg- och rymdteknik. Mina huvudsakliga forskningsområden är elektromagnetiska materialegenskaper, homogenisering, periodiska strukturer, radarmålyta, frekvens- och polarisationsselektiva strukturer, vågutbredning i komplexa och ickelinjära material, samt inversa spridningsproblem.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Sjöberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren