Inget foto av Darin Wahl

Darin Wahl

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My PhD research is part of the GLOCULL project (Globally and LOCally-sustainable food-water-energy innovation in Urban Living Labs). The purpose of the GLOCULL project is to gain knowledge in the potential impact from local to global change pathways in the Food Water Energy Nexus through innovation experiments, their evaluation, and scaling. This project has 7 teams distributed through 7 countries, each with their own local Urban Living Lab in the Food Water Energy Nexus, and each partnering with small or medium sized enterprises in their local communities. My research will center around the Lund University case study called the SustBeerLab, an Urban Living Lab situated in the Skåne, Sweden craft beer and brewing industry. The main purposes of the SustBeerLab are to trial innovative sustainability solutions within craft beer production, and the development and diffusion of sustainability principles for craft brewing with the Skåne Brewery Association as a partner. Through inter- and transdisciplinary teams, we will develop and test participatory methods and an evaluation scheme specific to the GLOCULL project and associated Urban Living Labs. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Darin Wahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren