Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan HT 2019 och är finanserad av den nationella forskarskolan i historia.

Mina forskningsintressen kretsar kring samhällsvetenskapshistoria, processer av kunskapsproduktion samt transnationell historia. Teoretisk är jag mest påverkad av synen om vetenskap som en sociala aktivitet som hittas bl.a. med Bruno Latour och andra teoretiker inom Science and Technology Studies.

Kort sagt vill jag undersöka från en historisk perspektive hur kunskap inom samhällsvetenskap produceras samt spåra den transnationella/global inom samhällsvetenskaps fältet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • vetenskapshistoria
  • Kunskapssociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Bowling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler