Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan september 2019 och finansieras av den nationella forskarskolan i historia.

Mina forskningsintressen kretsar kring samhällsvetenskapernas historia och, mer specifikt, rasismens historia i sociologisk forskning. Jag undersöker detta genom Gunnar Myrdals arbeten om detta ämne, mest känt genom hans monumentala arbete, An American Dilemma (1944), men även senare texter av Myrdal på 1970-talet.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Fria nyckelord

  • vetenskapshistoria
  • Kunskapssociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Bowling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren