Foto av David Edgerton

David Edgerton

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik

Fria nyckelord

  • ekonometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Edgerton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler