Foto av David Edgerton

David Edgerton

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Edgerton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Matematik