Foto av David Gisselsson Nord

David Gisselsson Nord

Professor, specialistläkare, Överläkare i patologi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

David Gisselsson Nord leder en forskargrupp inriktad på att förstå hur tumörceller förändrar sin arvsmassa för att motstå behandling. Han har upptäckt en av de vanligaste mekanismerna som cancerceller använder sig av för att radikalt förändra sina kromosomer under celldelning och identifierat flera metoder för att koppla genetisk instabilitet till prognos och svar på cellgifter. Idag delar han sin tid mellan kliniskt arbete som barnpatolog och forskning med målet att förstå hur cancerceller hos barn utvecklas på vägen till spridd, obotlig sjukdom. För detta kombinerar han detaljerad genetisk analys på kliniska tumörprover med matematiska modeller och metoder från evolutionsbiologi. Hans forskargrupp har nyligen identifierat fyra basala utvecklingsvägar som gör att tumörceller blir mer aggressiva genom att konkurrera med varandra. För sin forskning har han bland annat tilldelats Fernströmpriset för yngre lovande forskare. 

Yrkesarbete

David Gisselsson Nord är professor i molekylär patologi och överläkare i patologi med ansvar för barn- och fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen. Han är också ordförande i det nationella arbetsutskottet för genetisk sekvensering av barncancer. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Pediatrik
  • Medicinsk genetik
  • Evolutionsbiologi

Fria nyckelord

  • Patologi
  • Obduktion
  • Evolution

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Gisselsson Nord är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren